ເປັນຫຍັງຈຶ່ງມາຂັບລົດໃຫ້ LOCA ?

ອິດສະຫຼະຂອງການເຮັດວຽກແບບໃໝ່ ຂັບລົດໃຫ້ບໍລິການ LOCA ເພື່ອຫາລາຍໄດ້ເສີມ ນຳໃຊ້ລົດທີ່ທ່ານມີໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ ຮັບລາຍໄດ້ທຸກໆ 2 ອາທິດ ຂັບຕອນໃດກໍ່ໄດ້ທີ່ຕົນເອງວ່າງ

ສ້າງລາຍໄດ້ເສີມ

ທ່ານມີລົດຢູ່ແລ້ວບໍ? ຫັນປ່ຽນລົດຂອງທ່ານໃຫ້ກາຍເປັນເຄື່ອງມືໃນການຫາລາຍໄດ້ເສີມ ຮັບລາຍໄດ້ທຸກໆ 2 ອາທິດ ຈາກສິ່ງທີ່ທ່ານມີຢູ່ແລ້ວ

ຂັບຕອນໃດກໍ່ໄດ້ທີ່ຕ້ອງການ

ໃນບໍລິການ LOCA ພວກເຮົາຍົກໃຫ້ທ່ານເປັນຄົນຈັດການເວລາຂອງທ່ານເອງ ທ່ານສາມາດເລືອກທີ່ຈະຂັບຕອນໃດກໍ່ໄດ້ ທ່ານເປັນຫົວຫນ້າຂອງທ່ານເອງ ລາຍໄດ້ຂອງທ່ານແມ່ນທ່ານເປັນຄົນກຳນົດ

ບໍ່ຕ້ອງມີຫ້ອງການ ເລີ່ມຂັບໄດ້ພາຍໃນ 24ຊມ

ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີຫ້ອງການ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີໂມງເຂົ້າການ ຂັ້ນຕອນການສະໝັກງ່າຍ ແລະ ອະນຸມັດໄວພ້ອມໃຫ້ທ່ານເລີ່ມໃຫ້ບໍລິການພາຍໃນ 24ຊົວໂມງ

ເງື່ອນໄຂ ແລະ ວິທີການສະໝັກ

ສົນໃຈມາສະໝັກຂັບລົດໃຫ້ພວກເຮົາບໍ? ກວດສອບເງື່ອນໄຂອັນແສນງ່າຍທາງລຸ່ມນີ້ ຖ້າທ່ານມີຄົບແລ້ວ ເຂົ້າມາຫາພວກເຮົາເລີຍ

1

ເງື່ອນໄຂ ແລະ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງມີ

 1. ຍິງ ຫລື ຊາຍ ອາຍຸ 20ປີ ຂຶ້ນໄປ ມີມະນຸດສຳພັນດີ
 2. ມີລົດໃຫຍ່ (ເກັງ, ເກັງນ້ອຍ, ຈິບ, ລົດຕູ້) ທີ່ມີສະພາບດີ ແລະ ສະອາດ.
 3. ມີເອກະສານຄົບຖ້ວນເຊັ່ນ:ຖະບຽນລົດ, ເສຍຄ່າທາງ, ກວດກາເຕັກນິກ, ປະກັນໄພ ແລະ ໃບຂັບຂີ່

2

ປະກອບເອກະສານ

 1. ດາວໂຫລດຟອມສະໝັກ
 2. ປະກອບແບບຟອມຕາມທີ່ດາວໂຫລດ ແລ້ວເຊັນ ພ້ອມປະທັບກາຈາກນາຍບ້ານ
 3. ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ, ສຳມະໂນຄົວ, ຖະບຽນລົດ, ໃບຂັບຂີ່, ໃບເສຍຄ່າທາງ, ກວດກາເຕັກນິກ ແລະ ປະກັນໄພ.
 4. ນຳເອົາເອກະສານສະບັບແທ້​(ໃນຂໍ້ 3) ມານຳໃນມື້ຍື່ນເອກະສານ

3

ລໍຖ້າ 24ຊົວໂມງ ເພື່ອການອະນຸມັດ

 1. ຫຼັງຈາກໄດ້ການຮັບອະນຸມັດ 24ຊມ ແລ້ວ
 2. ເຂົ້າມາເອົາເອກະສານ, ເຄື່ອງມື, ຄູ່ມື ເພື່ອເລີ່ມໃຫ້ບໍລິການ
 3. ຂໍ້ມູນບັນຊີທະນາຄານ BCEL - ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ເພື່ອເປັນບ່ອນຮັບເງິນໃນແຕ່ລະ 2ອາທິດ

ໃຫ້ບໍລິການດ້ວຍຄວາມພູມໃຈ ແລະ ອັດທະຍາໄສດີ

ທຸກໆການໃຫ້ບໍລິການ ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການມີສິດ ແລະ ສາມາດໃຊ້ຄະແນນ ຫລື ລາຍງານຄວາມບໍ່ເໝາະສົມຕໍ່ພຶດຕິກຳຕ່າງໆ ທາງພວກເຮົາຈະດຳເນີນການກວດສອບ ແລະ ຫາທາງອອກທີ່ດີທີ່ສຸດໃຫ້ກັບທັງສອງຟ່າຍ. ການບໍລິການທີ່ດີ ເຮັດໃຫ້ທ່ານມີໂອກາດໄດ້ຮັບການບໍລິການຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ ຜັນຕົນເອງຂຶ້ນໄປໃຫ້ບໍລິການລະດັບສູງຂຶ້ນ ເພື່ອລາຍໄດ້ທີ່ສູງຂຶ້ນ

image

ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຊື້ອຸປະກອນເສີມ

ພຽງແຕ່ທ່ານມີໂທລະສັບ Android (Samsung, Huawei, OPPO, VIVO...) ຫລື iOS (iPhone) ທ່ານກໍ່ສາມາດໃຊ້ໂທລະສັບຂອງທ່ານ ຮ່ວມກັບແອັບພລິເຄຊັນ LOCA ເພື່ອໃຫ້ບໍລິການໄດ້ເລີຍ

 • ໃຊ້ງານງ່າຍ
 • ມີການເຊື່ອມຕໍ່ກັບ GPS ແລະ ແຜນທີ່
 • ສາມາດໃຊ້ຮ່ວມກັບແອັບນຳທາງ WAZE ຫລື Google Maps ໄດ້
iOS Android
image
image

ໜ້າສະແດງຜົນລາຍຮັບ

ທ່ານສາມາດຕິດຕາມ ແລະ ເຊັກລາຍງານລາຍຮັບຂອງທ່ານໄດ້ເລີຍໂດຍຜ່ານແອັບ LOCA Driver ຂອງພວກເຮົາ

 • ສາມາດກວດເບິ່ງລາຍຮັບຍ້ອນຫຼັງໄດ້
 • ກວດເບິ່ງປະຫວັດການຂັບຂອງທ່ານໄດ້
 • ເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງແຕ່ລະການຂັບຂອງທ່ານໄດ້

ຄຳຖາມພົບເຫັນເລື້ອຍໆ

ລອງສຶກສາຄຳຖາມທີ່ພວກເຮົາພົບເຫັນເລື່ອຍໆ ເພື່ອທ່ານອາດຈະມີຄຳຖາມດຽວກັນ ແລະ ໄດ້ຄຳຕອບທັນທີຈາກໜ້າເວັບນີ້ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໂທຫາພວກເຮົາ

ທ່ານສາມາດເປັນເພດ ຍິງ ຫລື ຊາຍ ກໍ່ໄດ້ ທີ່ມີອາຍຸ 20ປີ ຂຶ້ນໄປ ແລະມີມະນຸດສຳພັນດີ ພ້ອມມີລົດໃຫຍ່ (ເກັງ, ເກັງນ້ອຍ, ຈິບ, ລົດຕູ້). ນອກນັ້ນລົດຂອງທ່ານຕ້ອງມີສະພາບດີ ແລະ ສະອາດ ແລະ ມີເອກະສານຄົບຖ້ວນເຊັ່ນ:ຖະບຽນລົດ, ເສຍຄ່າທາງ, ກວດກາເຕັກນິກ, ປະກັນໄພ ແລະ ໃບຂັບຂີ່

ແມ່ນແລ້ວ, ທ່ານຕ້ອງມີລົດເປັນຂອງຕົນເອງ, ນໍ້າມັນຂອງທ່ານເອງ, ມີປະກັນໄພເປັນຂອງຕົນເອງ ແລະ ຕ້ອງມີເອກະສານໃນການຂັບຂີ່ຄົບຖ້ວນ

ບໍ່ຕ້ອງມີຫຍັງຫລາຍ ມີໂທລະສັບ ໂຫລດແອັບຂອງພວກເຮົາ ແລ້ວເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດຕະຫລອດເວລາໃນການໃຫ້ບໍລິການ ກໍ່ພ້ອມແລ້ວ

ເອກະສານທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ, ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດລົງທະບຽນໃຫ້ທ່ານໄດ້ ຖ້າເອກະສານຂອງທ່ານບໍ່ຄົບ

ບໍ່ໄດ້. ທ່ານສາມາດຂັບລົດທີ່ທ່ານລົງທະບຽນກັບພວກເຮົາໄດ້ເທົ່ານັ້ນ ຖ້າທ່ານໃຫ້ຄົນອື່ນຂັບ ຫລື ຂັບລົດອື່ນທີ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ລົງທະບຽນກັບພວກເຮົາ ແມ່ນຜິດກົດລະບຽບ ພວກເຮົາອາດຖືສິດ ຕັດທ່ານອອກຈາກລະບົບໄດ້.

ທ່ານສາມາດເລືອກຂັບໂມງໃດ ເວລາໃດ ຕອນໃດກໍ່ໄດ້ຕາມທີ່ທ່ານສະດວກ ພຽງແຕ່ກົດ Go Online. ແຕ່ຫຼັງຈາກທ່ານອອນລາຍແລ້ວ ທ່ານຕ້ອງຮັບເອົາການເອີ້ນຈາກໃນແອັບທຸກໆຄັ້ງ ຖ້າທ່ານປະຕິເສດການເອີ້ນຈາກລູກຄ້າຜ່ານແອັບຫລາຍກວ່າ 1ໃນ10 ທາງເຮົາອາດຈະຕັດທ່ານອອກຈາກລະບົບຂອງພວກເຮົາໄດ້

ປັດຈຸບັນ ພວກເຮົາຈະໂອນເງິນເຂົ້າບັນຊີທະນາຄານຂອງທ່ານທີ່ທ່ານແຈ້ງຕອນທີ່ເຂົ້າມາສະໝັກ ທຸກກາງເດືອນ ແລະ ທ້າຍເດືອນ

ປັດຈຸບັນ ພວກເຮົາຈະໂອນເງິນເຂົ້າບັນຊີທະນາຄານຂອງທ່ານທີ່ທ່ານແຈ້ງຕອນທີ່ເຂົ້າມາສະໝັກ ທຸກກາງເດືອນ ແລະ ທ້າຍເດືອນ

ພວກເຮົາເປັນແອັບພິເຄຊັ່ນທີ່ຊອກຫາຄົນຂັບລົດ ແລະ ຄົນຢາກນັ່ງລົດ, ທາງພວກເຮົາມີກົດລະບຽບເລື່ອງການຂັບຂີ່ປອດໄພ ພ້ອມນັ້ນຍັງເນັ້ນໜັກໃຫ້ລົດທຸກຄັນມີປະກັນໄພຈຶ່ງສະໝັກໄດ້, ອຸບັດຕິເຫດທຸກຢ່າງແມ່ນພວກເຮົາບໍ່ມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບ ເພາະເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ຂັບຂີ່ເອງ ຫລື ບຸກຄົນທີສາມ ຖ້າກໍລະນີບຸກຄົນທີສາມເປັນຄົນຜີດ. ສະນັ້ນ ປະກັນໄພຊ່ວຍທ່ານໄດ້

ລະບົບຂອງ LOCA ຈະເປັນຄົນຄຳນວນລາຄາຄ່າໂດຍສານໃນແຕ່ລະຄັ້ງ ແລະ ການຈ່າຍເງິນແມ່ນຈ່າຍຕາມທີ່ໂຊຢູ່ໃນແອັບ. ຖ້າເປັນເງິນສົດ ແມ່ນຜູ້ຂັບເກັບນຳລູກຄ້າ, ຖ້າລູກຄ້າຈ່າຍຜ່ານແອັບ ແມ່ນທາງລະບົບ LOCA ຈະໂອນໃຫ້ທຸກໆຕົ້ນອາທິດ.

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ ແລະ ທີ່ຕັ້ງບໍລິສັດ

ໂທ ແລະ Whatsapp: 02098111129

ທີ່ຢູ່: ຊັ້ນ 4 ຕຶກ EXO ບ້ານໂພນສະອາດ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

image